Lịch Biểu Diễn / Festival Schedule

 • Hà Nội

 • per
 • Ngày 17/11:
  THE BAY COLLECTIVE
  Đan mạch - Việt Nam/Denmark-Vietnam • Nhạc Jazz - Pop
  Nghệ sĩ khách mời: Thanh Lam/Michael Møller


 • Ngày 20/11
  THE DUO KAROLINA MIKOŁAJCZYK & IWO JEDYNECKI
  Ba Lan/Poland • Nhạc Cổ điển/Classical
 • Ngày 21/11
  JANICE
  Thụy Điển/Sweden • Nhạc Soldful pop - Electronic R&B
 • Ngày 22/11
  DUO CHRISTOPH ANGERER & INES SCHÜTTENGRUBER
  Áo/Austria • Nhạc Cổ điển/Classical
 • Ngày 23/11
  PIANIST DUO FERRUGGIO & PHẠM QUỲNH TRANG
  Ý/Italia • Nhạc Cổ điển/Classical
 • Ngày 24/11
  QUINTET INATTENDU
  Bỉ/Beligum (Wallonia-Brussels) • Nhạc đương đại, dân tộc/Contemporaty, traditional
   
 • Ngày 25/11
  MEZCAL UNIT & GRAY HAWK PERKINS
  Pháp/France • Nhạc Jazz • Ngày 1/12
  VERONIKA HARCSA
  Hung-ga-ry/Hungary • Nhạc Jazz
   
 • Ngày 2/12
  PIANO BATTLE
  ANDREAS KERN AND PAUL CIBIS

  Đức/Germany • Show diễn nhạc cổ điển/Classical music show • Tp. Hồ Chí Minh

 • per
 • Ngày 18/11
  JANICE
  Thụy Điển/Sweden • Nhạc Soldful pop - Electronic R&B
 • Ngày 19/11
  DUO CHRISTOPH ANGERER & INES SCHÜTTENGRUBER
  Áo/Austria • Nhạc Cổ điển/Classical


 • Ngày 22/11
  THE DUO KAROLINA MIKOŁAJCZYK & IWO JEDYNECKI
  Ba Lan/Poland • Nhạc Cổ điển/Classical
 • Ngày 23/11
  VOISKI
  Pháp/France • Nhạc điện tử/Live electronic music
 • Ngày 24/11
  THE BAY COLLECTIVE
  Đan mạch - Việt Nam/Denmark-Vietnam • Nhạc Jazz - Pop
  Nghệ sĩ khách mời: Thanh Lam/Michael Møller • Ngày 26/11
  QUINTET INATTENDU
  Bỉ/Beligum (Wallonia-Brussels) • Nhạc đương đại, dân tộc/Contemporaty, traditional
 • Ngày 1/12
  PIANO BATTLE
  ANDREAS KERN AND PAUL CIBIS

  Đức/Germany • Show diễn nhạc cổ điển/Classical music show
 • Ngày 2/12
  VERONIKA HARCSA
  Hung-ga-ry/Hungary • Nhạc Jazz
   
TOP