TICKET DISTRIBUTION POINTS / ĐỊA ĐIỂM PHÁT VÉ MIỄN PHÍ

Free of charge tickets can be collected from 14 November in Hanoi and 15 November in Ho Chi Minh city at the following locations:

Vé miễn phí được phát từ ngày 14/11 tại Hà Nội và 15/11 tại Tp. Hồ Chí Minh ở các địa điểm sau:

Hà Nội

Goethe Institut/ Viện Goethe

56-58 Nguyễn Thái Học

Tel.: 024 3734 2251/52

8h30-12h| 13h-17h

 

L'Espace/ Trung tâm Văn hóa Pháp

24 Tràng Tiền,

Tel.: 024 3936 2164

Từ 12h, 14/11/2017

 

EU Delegation to Vietnam/ Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam

24th flr., West wing, Lotte Center, 54 Lieu Giai Str

Tầng 24, Tòa phía Tây, Lotte, 24 Liễu Giai

Tel.: 024 9410099

10:00 - 11:00/ 15:00-16:30

tp. Hồ Chí Minh

Goethe Institut/ Viện Goethe

18 Đường số 1, Cư xá Đô Thành, Phường 4, Quận 3/  

18 Road no. 1, Cu xa Do Thanh, Ward 4, Dist.3

Tel.: 028 38 326 716 ext/ máy lẻ 14

8h - 12h | 14h - 17h

 

IDECAF/ Viện Trao đổi Văn hóa với Pháp

31 Thái Văn Lung, Quận 1/  31 Thai Van Lung Street,  District 1

Tel.: 028 3829 5451

8h - 11h | 13h -16h30

TOP